It's efficient to be sure

Excellence in heating films

Infrazáření

Teplo se přenáší třemi základními principy: vedením, prouděním a sáláním.

Vedení (kondukce)

Teplo přechází z teplejšího místa na chladnější. Pokud se teplo přenáší vedením v kapalinách a plynech, dochází současně k šíření tepla prouděním.

Proudění (konvekce)

jde o přenos tepla prouděním hmoty o různé teplotě. Šíření tepla prouděním není možné u pevných látek, uplatňuje se pouze u kapalin a plynů. Dochází k vzájemnému pohybu jednotlivých částí, které mají odlišnou teplotu a tedy různou hustotu vnitřní energie, a tím se přenáší teplo.

Sálání (záření, radiace)

jedná se o fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím.

Energie, která je sáláním vyzařována, závisí na několika faktorech:

  • teplota tělesa
  • barva povrchu – nejmenší množství tepla je vyzařováno stříbřitě lesklými povrchy, největší černými
  • obsah plochy – energie vyzařovaná sáláním je přímo úměrná obsahu povrchu vyzařujícího tělesa.